مدرسه شخصی سازمان شما با تمام ساز و کارش

تصور کنید یک مدرسه الکترونیک را که دروس، اساتید، ساختمان آن برای شما ساخته شده است. اراده کنید و دستور بدهید تا مطابق با سیاست های آموزشی شما هدایت شود.

یادگیری با آموزش الکترونیک فراتر از آموزش حضوری

با یک سناریوی درست، کاربران مسیری را طی خواهند کرد که در طی آن ناخودآگاه آنچه لازم بوده را فرا گرفته اند.

ساز و کار ویژه آریان برای ارائه درس پول شویی به بانک و بیمه

ارائه درس پول شویی در مقیاس وسیع در سامانه شخصی و رسمی سازمان با هزینه های بسیار پایین

خدمات مشتریان

ARIANBS

ارائه دوره های کامل بیمه ای مصوب بیمه مرکزی به همراه آموزش تعاملی شبیه سازی کامل نرم افزار فن آوران در خصوص صدور بیمه نامه در سامانه ویژه و مختص شرکت بیمه با آدرس زیردامنه سایت رسمی شرکت بیمه با اخ

ARIANBS

تولید محتواهای الکترونیکی که در لیست دوره های آماده وجود ندارد و مورد نیاز شما هستند و یا احساس می کنید با اساتید مد نظر شما از کارایی بهتری برخوردار خواهد بود، به صورت رایگان برای شما تولید می شود

ARIANBS

این سرویس که به عنوان سرویس ویژه ردسا برای سازمان ها عرضه شده، به آنها این امکان را می دهد تا از سرویس های آموزشی در سامانه خود بهره ببرند.

ARIANBS
ARIANBS
ARIANBS

دوره ویژه پولشویی

آشناسازی و توانمندسازی کارکنان سازمان ها نسبت به موارد مشکوک به پولشویی و راه های مبارزه با آن